Backup, cloud backup en beveiliging
IT audit

Heeft u het gevoel dat uw IT omgeving een last is voor uw organisatie?
• Kosten IT problemen u tijd en geld en stapelen frustraties zich op?
• Dringt een belangrijke wijziging aan uw IT infrastructuur zich op en wilt u een gefundeerde beslissing nemen?
Ondernemers die een hogere efficiëntie nastreven door hun IT-omgeving te verbeteren, doen er goed aan om eerst een IT audit te laten uitvoeren. Zo’n audit is een diepgaande technische analyse van de bedrijfsomgeving en bekijkt hardware, software, infrastructuur en procedures.
Het resultaat van een IT audit is een gedetailleerd verslag met een reeks aanbevelingen om een organisatie te helpen in het beter bereiken van haar doelen.
Wanneer een IT audit overwegen?
Een audit is aangeraden wanneer u voelt dat de IT-omgeving niet meer volledig bijdraagt aan de goede werking, stabiliteit of performantie van uw organisatie. Ook wanneer het IT-budget niet meer in overeenstemming is met de huidige omstandigheden, kan een IT audit soelaas brengen. Een externe blik op uw omgeving maakt duidelijk of de totale kost gerechtvaardigd is.
Hoe helpt een IT audit bij het bereiken van uw doelen?
Een IT audit is aangeraden in meer dan één scenario’s:
• Een IT audit brengt overbodige kosten aan het licht en toont nieuwe opportuniteiten om het IT budget optimaal te besteden. Het bespaart u met andere woorden veel geld.
• Een IT audit legt de sterke en zwakke punten bloot en geeft de organisatie een realistisch beeld van hun IT omgeving
• Wilt u via IT bepaalde taken automatiseren, dan kan een grondige audit van uw bestaande omgeving de opties voor uw organisatie correct in kaart brengen.
Helpdesk
Eens de omgeving volledig operationeel is kan u altijd bij ons terecht voor vragen en ondersteuning.
Wenst u een audit contacteer ons dan zo vlug mogelijk, deze audit is trouwens gratis.
IT-advies en consultancy
• Uw buikgevoel geeft aan dat er iets niet klopt en u zoekt een tweede opinie?
• U zoekt een expert voor het uittekenen van uw IT strategie en visie?
• U heeft het gevoel dat de huidige manier van werken niet de beste is.
Dan is het hoog tijd om extern advies in te winnen. Heeft u geen eigen IT-afdeling of is er onvoldoende knowhow aanwezig omtrent een specifiek IT-vraagstuk, dan kan een onafhankelijk advies door een IT-consultant aangewezen zijn.
Welk IT advies kunnen wij bieden?
Dagelijks geven we advies omtrent:
• De mogelijkheden van de Cloud en het ‘nieuwe werken’
• Complexe IT-vragen en strategische technologische beslissingen
• De huidige IT infrastructuur en de te verwachten investeringen
De aankoop van hardware/software/VOIP diensten